eylemsizlik döngüsü ne demek?

 1. Bir cismin, açısal hızlanmaya kanşı gösterdiği eylemsizliğin ölçüsü; devinen cismin her parçasının kütlesinin, parçaların dönme eksenine olan uzaklıklarının üstikilleriyle çarpımı toplamına eşittir.
 2. Bir cismin, açısal hızlanmaya kanşı gösterdiği eylemsizliğin ölçüsü; devinen cismin her parçasının kütlesinin, parçaların dönme eksenine olan uzaklıklarının üstikilleriyle çarpımı toplamına eşittir.
 3. (en)Moment of inertia.
 4. (al)Trägheitsmoment
 5. (fr)Moment d'inertie

eylemsizlik

 1. Bkz. etkisizlik, inaktivasyon
 2. Eylemsiz olma durumu.
 3. Bir nesnenin konumunu, biçimini ya da devinim dorumunu koruma özelliği.
 4. Etkinliği ve özdevinimi olmama özelliği.
 5. Belirli bir maddenin aktivitesinin ya da biyolojik işlevinin ortadan kalkması
 6. (en)Inaction.
 7. (en)Inertia.
 8. (al)Trägeheit
 9. (fr)Inertie

eylemsizlik anahtarı

 1. (en)Inertia switch.

döngü

 1. Herhangi bir olayın birden fazla tekrarlanması
 2. Elektrik sinyalinin birbirine bağlı bir dizi bileşen üzerinde takip ettiği yol
 3. Kısır döngü.
 4. Aynı ses sinyalinin kopyalama yoluyla sürekli tekrar etmesi
 5. Bk. çevrim
 6. Kuvvetin, bir cismi bir nokta ya da bir eksenin yöresinde döndürme etkisini belirleyen yönleçsel nicelik;döngü, kuvvet ile yerlem yönlecinin yönleçsel çarpımına eşittir.
 7. (en)Vicious circle kısırdöngü.
 8. (en)Circle.
 9. (en)Circular reasoning.
 10. (en)Rotation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eylemsizlikeylemsizlik anahtarıeylemsizlik anahtarieylemsizlik dengelemesieylemsizlik ilkesieylemsizlik momentieylemsizlik özeğieylemsizlik referans sistemieylemsizeylemsiz dizgeeylemsiz konaçlareylemsiz referans sistemieylemsiz sistemeylemsidöngüsüzdöngüsel adenozin monofosfatdöngüsel bağımlılıkdöngüsel doğrulamadöngüsel guanizin monofosfatdöngüsel sıradüzendöngüdöngü adımıdöngü artımıdöngü çıkışıdöngü denetimi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın