eylemsizlik momenti ne demek?

 1. Kütlesi m olan bir cismin r uzaklığındaki bir eksen çevresinde dönmesi halinde I = m r² niceliği.
 2. Bk. eylemsizlik döngüsü
 3. (en)Moment of inertia.
 4. (fr)Moment d'inertie

eylemsizlik döngüsü

 1. Bir cismin, açısal hızlanmaya kanşı gösterdiği eylemsizliğin ölçüsü; devinen cismin her parçasının kütlesinin, parçaların dönme eksenine olan uzaklıklarının üstikilleriyle çarpımı toplamına eşittir.
 2. Bir cismin, açısal hızlanmaya kanşı gösterdiği eylemsizliğin ölçüsü; devinen cismin her parçasının kütlesinin, parçaların dönme eksenine olan uzaklıklarının üstikilleriyle çarpımı toplamına eşittir.
 3. (en)Moment of inertia.
 4. (al)Trägheitsmoment
 5. (fr)Moment d'inertie

eylemsizlik anahtarı

 1. (en)Inertia switch.

eylemsizlik anahtari

 1. (en)Inertia switch

moment

 1. Kuvvetin, bir cismi bir nokta veya bir eksen yörüngesinde döndürme etkisini belirleyen vektör niceliği.
 2. K. kuvvet vektörü ile r yol vektörünün vektörel çarpımı. Burada r, verilen bir nokta ile K'nın başlangıcı arasındaki vektördür.
 3. Bk. kolcuk
 4. Bk. hızıl
 5. Bk. eşlenik
 6. Bk. beklem
 7. (en)Momentum.
 8. (en)Minute portion of time; a point of time; an instant; as, at that very moment.
 9. (en)Impulsive power; force; momentum.
 10. (en)Importance, as in influence or effect; consequence; weight or value; consideration.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eylemsizlik anahtarıeylemsizlik anahtarieylemsizlik dengelemesieylemsizlik döngüsüeylemsizlik ilkesieylemsizlikeylemsizlik özeğieylemsizlik referans sistemieylemsizeylemsiz dizgeeylemsiz konaçlareylemsiz referans sistemieylemsiz sistemeylemsimomentmoment generating functionmoment matrisimoment matrixmoment of inertiamommombasa
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın