döngü ne demek?

 1. Herhangi bir olayın birden fazla tekrarlanması
 2. Kısır döngü.
 3. Aynı ses sinyalinin kopyalama yoluyla sürekli tekrar etmesi
 4. Elektrik sinyalinin birbirine bağlı bir dizi bileşen üzerinde takip ettiği yol
 5. Kuvvetin, bir cismi bir nokta ya da bir eksenin yöresinde döndürme etkisini belirleyen yönleçsel nicelik;döngü, kuvvet ile yerlem yönlecinin yönleçsel çarpımına eşittir.
 6. Bk. çevrim
 7. (en)Vicious circle kısırdöngü.
 8. (en)Circle.
 9. (en)Circular reasoning.
 10. (en)Rotation.
 11. (en)Cycle.
 12. (en)Loop.
 13. (en)Moment of force.
 14. (al)Moment
 15. (fr)Moment d'une force

çevrim

 1. Devir.
 2. Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol, devre.
 3. Elektrik enerjisinin bir başka enerjiye dönüştürülmesi.
 4. Reel gayrisafi yurtiçi hasılanın reel büyüme eğilimi uzun dönem büyüme hızı-ortalama büyüme hızı etrafında birbirini izleyen daralma, dip, yükselme, patlama gibi aşamalardan geçtiği ve her aşamanın bir sonraki aşamayı oluşturacak dinamikleri içerdiği ve etkilediği süreç.
 5. Elektriksel erke üretecinin ucaylarma bağlanarak kesiksiz bir iletim yolu oluşturan iletken aygıtlar ya da gereçler dizisi.
 6. Bir dizgede oluşan ya da bir dizgenin oluşturduğu bir dizi değişikliğin her biri. (Herçevrim sonunda bu değişiklik başlangıç noktasına döner. Örneğin bir dalgalı akımda, en büyük pozitif akımdan en büyük negatif akıma ya da bunun tersine gidiş birçevrimdir. Bir dalgalı akımın yinelenimi, saniyedekiçevrim sayısına eşittir)
 7. (Özellikle) Bir elektromıknatıs dalganın tam bir salınımı; bu durumda,çevrim, radyo yineleniminin temel birimidir (kilosikl =1.000 sikl, gigasikl =1.000 megasikl. Yinelenimler genellikle saniyedeçevrim (c/s) ya da hertz olarak belirtilir).
 8. Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol.
 9. İş elde etmek için motora yeni karışımın alınmasıyla başlayıp, yandıktan sonra dışarı atılmasına kadar olan işlemlerin,tümü.
 10. 1. sınır. 2. girdap. 3. sürekli ve düzenli değişme.

döngü adımı

 1. (en)Loop step.

döngü artımı

 1. (en)Loop increment

Türetilmiş Kelimeler (bis)

döngü adımıdöngü artımıdöngü çıkışıdöngü denetimidöngü diyagramıdöngü gecikmesidöngü gövdesidöngü kodudöngü programıdöngü sayacıdöngedöngeldöngel durumdöngel orucudöngelorucu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın