eylemsiz dizge ne demek?

 1. Newton mekaniğinin geçerli olduğu konsayı dizgesi.
 2. (en)Inertial system.
 3. (fr)Système d'inertie

eylemsiz konaçlar

 1. (en)Inertial coordinates

eylemsiz referans sistemi

 1. eylemsizlik yasasının geçerli olduğu referans sistemi (newton un hareketle ilgili ilk yasası).

dizge

 1. Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem.
 2. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, sistem.
 3. Bir müzikal eserin belirli bir çalgı ile ve bu çalgı üzerindeki hangi tel ve perdelere basılarak çalınacağını, nota yerine çeşitli rakam, harf ve işaretlerle gösteren sistem.
 4. Bir bütünü oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı öğelerin tümü.
 5. Üzerinde ölçme yapılan ya da söz konusu olan belirli nesneler topluluğu.
 6. (en)Tablature.
 7. (en)System.
 8. (en)System sistem.
 9. (al)System
 10. (fr)Système

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eylemsiz konaçlareylemsiz referans sistemieylemsiz sistemeylemsiz vurguncueylemsiz yerlemlereylemsizeylemsizlikeylemsizlik anahtarıeylemsizlik anahtarieylemsizlik dengelemesieylemsieylemseleylemsel mantıkeylemeylem adıeylem alanıeylem ayarıeylem çekim ekidizgedizge bilimidizge yaklaşımıdizgelidizgeli değiştirmedizgeli gözlemdizgeli örnek seçmedizgeli rastlantılamadizgeli sabuklamadizgeli sorudizdiz ağırşağıdiz altı ile durdurmadiz ardı atardamarıdiz ardı çentiği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın