eylemsel mantık ne demek?

 1. Eylem (felsefesi) sorunlarıyla yakından ilgili oldukları için ödev mantığına, buyruklar, yeğlemeler, kararlar mantığına verilen ortak ad.

eylemsel

 1. Eylemle ilgili, eylem durumunda olan, fiili, ameli.
 2. (en)Real, actual.

eylemsi

 1. Fiilimsi.
 2. (Derleme.. fiilimsi, şahıssız fiil sıygası, fiilsi) Olumsuzu yapılan, tümleç alan fakat eylem çekimine girmemiş bulunan sözcük : Eve gitmek (gitmemek) , kitap okumak (okumamak) , güler yüz (gülmez) , okur (okumaz) , seven (sevmeyen) , severek (sevmeyerek) , sevince (sevmeyince) , seve seve (sevmeye sevmeye) vb.
 3. (en)Verbalia.
 4. (fr)Quasi-proposition

mantık

 1. Doğru düşünme sanatı ve bilimi
 2. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi
 3. Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi.
 4. (İntak. dan) Konuşturan, söyleten.
 5. Gerçeği aramaya yönelen zihin işlemlerinden hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış yola çıktığını açıklayan ilkeleri yöntemli olarak inceleyen bilim.
 6. Çıkarım ve kanıt gösterme bilimi.
 7. Gereklik, erek ya da yargı ile iş, araç ya da kanıt arasında var olan tutarlık.
 8. Olguların ve düşüncelerin düzenli biçimde sıralanması.
 9. Öğrencilere doğru düşünme ilkelerini ve yollarını öğreten derse verilen ad.
 10. (en)Dialectic.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eylemseleylemsieylemsizeylemsiz dizgeeylemsiz konaçlareylemeylem adıeylem alanıeylem ayarıeylem çekim ekimantıkmantık akış şemasımantık cebirimantık devresimantık deyimimantık dışımantık diyagramımantık dizgesimantık düsturlarımantık düzeyimantımantıcımantıdeliğimantığa aykırımantığa aykırı görünen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın