etle kaplamak ne demek?

 1. (en)Flesh

flesh

 1. Et
 2. Kasaplık et
 3. Tavuk veya balık eti
 4. Beden, cisim, ten, vücut
 5. Beşer tabiatı, insaniyet
 6. Ten rengi
 7. Sişmanlık
 8. Nesil, soy, ırk
 9. İnsanoğlu
 10. Canlı yaratıklar

etle tırnak arasına girilmez

 1. Aile anlaşmazlıkla-rında bir yanı tutmak doğru değildir.
 2. Aile anlaşmazlıklarında bir yanı tutmak doğru değildir.

etle tırnak gibi

 1. Birbirlerine candan bağlı, sıkı ilişkili.

kaplamak

 1. Her yanını örtmek, istila etmek.
 2. Çepeçevre sarmak, kuşatmak
 3. Bir kabın, bir kılıfın, bir örtünün içine almak.
 4. Yayılıp doldurmak, etkisinde bırakmak.
 5. Bir yüzeyi döşemek, başka bir nesne ile örtmek
 6. Kaplama adı verilen ince ağaç levhaları, değişik yöntemlerle hazırlanan tablalara yapıştırmak.
 7. Bir madeni bir başka madenle kimyasal bir yöntemle örtmek.
 8. Bir kimsenin veya bir şeyin nitelikleri herkesçe bilinir olmak.
 9. Bir cihazın işlevinin veya veriminin, iç ve dış kaynaklı elektromanyetik alanlar tarafından olumsuz yönde etkilenmemesi için gerekli yerlerinin iletken bir madde ile kaplanması.
 10. Kaplama adı verilen ince ağaç levhaları, değişik yöntemlerle hazırlanan tablalara yapıştırma eylemi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

etle tırnak arasına girilmezetle tırnak gibietleçetlekesietlemeetlenmeetlenmeketleretleşmeetlaetladkaplamakkaplamakaplama alanıkaplama bandıkaplama banyosukaplama bıçağıkaplamkaplam alanıkaplam belirlenimikaplam belirlenimi imikaplam çizeneğikapla
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın