etkinleşme ne demek?

  1. Etkinleşmek işi.
  2. Bir molekül, bir atom veya bir iyonun normal durumundan, enerji yönünden daha zengin ve olaya girmeye hazır olduğu duruma geçmesi.
  3. (en)Activation.

etkinleşmek

  1. Etkin özellik kazanmak.
  2. (en)(nesne almayan fiil).

etkinleşme enerjisi

  1. Bir sistemde bir kimyasal reaksiyonun başlayabilmesi için gereken enerji, bir molekül transformasyonunda eski kovalent bağı kırmak için gerekli enerji.
  2. (en)Activation energy.

etkinleşme erkesi

  1. Tepkime olabilmesi için, aradaki gerilim engelini aşacak ölçüde verilmesi gereken erke.
  2. (en)Activation energy.
  3. (fr)Énergie d'activation

Türetilmiş Kelimeler (bis)

etkinleşme enerjisietkinleşme erkesietkinleşmeketkinleşmiş durumetkinleşmiş karmaşıketkinleşimetkinlemeetkinleme çözümlemesietkinleme etkin kesitietkinlemeketkinlenmiş
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın