error accesing the registry in geninstall ne demek?

 1. Geninstall'Da geninstall'da kayıda erişim hatası

error

 1. Yanlış, hata, yanlışlık, yanılgı, falso, suç
 2. Yanlış, hata, galat yanlışlık
 3. Yanlış hareket
 4. Yanlış fikir
 5. Günah
 6. (ölçülerde)elde edilen sonuçla gerçek ölçü arasındaki muhtemel fark
 7. Muhakemede usul hatası
 8. Spor oyuncu hatası, faul

error accessing the ole registry

 1. Ole kayıt defterine erişme hatası

the

 1. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır
 2. O (tarif edatı, harfi tarif, belirtme sıfatı)
 3. Ne kadar, o kadar (mukayese sıfatlarından evvel)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

errorerror accessing the ole registryerror alerterror allocating memory for print buffererror allocating timer resourceerror amounterror analysiserror analyzingerror and omisssion exceptederror aquiring the parallel porterroerroneouserroneous entryerroneous inputerroneous measurementaccesibilityaccesibleaccessaccess accountaccess alanıaccedeaccede toaccede to the ministryaccede to the throneaccedence
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın