accede to the ministry ne demek?

 1. Bakan olarak işbaşına gelmek, diyanet bakanı olarak aktif pozisyonda olmak; dini hizmet için papazlık rütbesi almak

accede

 1. İş başına geçmek
 2. Yönetime geçmek
 3. Tahta çıkmak
 4. İktidara gelmek
 5. Razı olmak
 6. Kabul etmek

accede to

 1. Razı olmak
 2. Kabul etmek

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

the

 1. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır
 2. O (tarif edatı, harfi tarif, belirtme sıfatı)
 3. Ne kadar, o kadar (mukayese sıfatlarından evvel)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

accedeaccede toaccede to the throneaccedenceaccederaccedereaccaccacaccadaccadianaccaktoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın