accede to the throne ne demek?

 1. Tahta geçmek, tahta çıkmak

accede to the ministry

 1. Bakan olarak işbaşına gelmek, diyanet bakanı olarak aktif pozisyonda olmak; dini hizmet için papazlık rütbesi almak

accede

 1. İş başına geçmek
 2. Yönetime geçmek
 3. Tahta çıkmak
 4. İktidara gelmek
 5. Razı olmak
 6. Kabul etmek

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

the

 1. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır
 2. O (tarif edatı, harfi tarif, belirtme sıfatı)
 3. Ne kadar, o kadar (mukayese sıfatlarından evvel)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

accede to the ministryaccedeaccede toaccedenceaccederaccedereaccaccacaccadaccadianaccaktoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın