epitheliocytus respiratorius ne demek?

  1. Pnömosit I

pnömosit

  1. (Yun. pneuma: hava; kytos: boşluk) Akciğerlerin hava boşluklarını astarlayan epitel hücreleri.
  2. (en)Pneumocyte.
  3. (al)Pneumozyte
  4. (fr)Pneumocyte

epitheliocytus centroacinosus

  1. Sentroasiner hücreler

epitheliocytus ciliatus

  1. Silyumlu hücreler

Türetilmiş Kelimeler (bis)

epitheliocytus centroacinosusepitheliocytus ciliatusepitheliocytus coniferepitheliocytus magnusepitheliocytus neurosensorius olfactoriusepitheliocytus sustentansepitheliocystisepitheliocystis infectionepitheliochorial placentarespiratorik distres sendromurespiratorik sinkoprespiratorik sinsityal virüsrespiratorik sinsityal virüs enfeksiyonurespiratorik yetmezlikrespirator
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın