indüklem çemberi ne demek?

 1. İndüklemli ısıtma işleminde, ısıtmayı yapan metal çember.
 2. (en)Induction coil.
 3. (fr)Bobine d'induction

indüklem

 1. Bk. irgitim

indüklem fırını

 1. Isıtma aracı olarak indüklem kullanan fırın.
 2. (en)Induction furnace.
 3. (fr)Four à induction

çember

 1. Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri.
 2. Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi.
 3. Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak.
 4. Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak.
 5. Yazma, yemeni, baş örtüsü
 6. Aşılması, çözümü güç durum.
 7. Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka.
 8. Durgan bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan düzlemdeş noktaların oluşturduğu uzambiçim.
 9. Bk. dolam
 10. Çarpma tahtasına yere koşut olarak çalkılı, üzerinde ipten ağ takılı, içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan 0.45 m. çapında demirden halka.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

indüklemindüklem fırınıindüklem kaynağıindüklem kaynağı yapmaindüklemeindükleme akımıindükleme kuvveti birimiindükleme makinesiindüklemekindüklemeliindükleççemberin alan formülüçemberin bazı temel elemanlarıçemberin çevre uzunluğuçemberin dörtte biriçemberin karelenmesiçemberçember açıçember atma oyunuçember boynuzuçember çevirmeçembaloçemçem basmakçeman
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın