endosmoz ne demek?

  1. Yarı geçirgen bir membrandan, dış ortama göre hipertonik bir içeriği olan kapalı bir sisteme geçen ostomik akıntı
  2. (en)Endosmosis, osmosis from without inward (Chemistry); flow of liquids from an area of low concentration to an area of high concentration.

endosmometer

  1. Bir maddenin endosmoz derecesini ölçen cihaz
  2. Bkz. endosmometre

endosmosis

  1. Düşük yoğunluklu bir yerden yüksek yoğunluklu bir yere sıvıların akışı
  2. Bkz. endosmoz

Türetilmiş Kelimeler (bis)

endosmometerendosmosisendosmoticendosalpenjitendosalpenjiyozendosalpenjomendosalpingitisendosarcendoendoamniyoskopiendoaneurismorraphyendoaneurysmorrhaphyendoanevrizmoplasti
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın