endosmometer ne demek?

  1. Bir maddenin endosmoz derecesini ölçen cihaz
  2. Bkz. endosmometre

endosmosis

  1. Düşük yoğunluklu bir yerden yüksek yoğunluklu bir yere sıvıların akışı
  2. Bkz. endosmoz

endosmotic

  1. Düşük yoğunluklu bir yerden yüksek yoğunluklu bir yere bir maddenin hareketi ile alakalı
  2. Bkz. endozmotik
  3. Bir hücrenin hücre zarı dışından hücre içine doğru olan ozmosla (geçirgenlik) alakalı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

endosmosisendosmoticendosmozendosalpenjitendosalpenjiyozendosalpenjomendosalpingitisendosarc
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın