endosmotic ne demek?

  1. Bir hücrenin hücre zarı dışından hücre içine doğru olan ozmosla (geçirgenlik) alakalı
  2. Düşük yoğunluklu bir yerden yüksek yoğunluklu bir yere bir maddenin hareketi ile alakalı
  3. Bkz. endozmotik

endozmotik

  1. Endozmoz ile ilgili olan.
  2. (en)Endosmotic.

endosmometer

  1. Bir maddenin endosmoz derecesini ölçen cihaz
  2. Bkz. endosmometre

endosmosis

  1. Düşük yoğunluklu bir yerden yüksek yoğunluklu bir yere sıvıların akışı
  2. Bkz. endosmoz

Türetilmiş Kelimeler (bis)

endosmometerendosmosisendosmozendosalpenjitendosalpenjiyozendosalpenjomendosalpingitisendosarc
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın