endosmosis ne demek?

  1. Düşük yoğunluklu bir yerden yüksek yoğunluklu bir yere sıvıların akışı
  2. Bkz. endosmoz

endosmoz

  1. Yarı geçirgen bir membrandan, dış ortama göre hipertonik bir içeriği olan kapalı bir sisteme geçen ostomik akıntı
  2. (en)Endosmosis, osmosis from without inward (Chemistry); flow of liquids from an area of low concentration to an area of high concentration.

endosmometer

  1. Bir maddenin endosmoz derecesini ölçen cihaz
  2. Bkz. endosmometre

endosmotic

  1. Düşük yoğunluklu bir yerden yüksek yoğunluklu bir yere bir maddenin hareketi ile alakalı
  2. Bkz. endozmotik
  3. Bir hücrenin hücre zarı dışından hücre içine doğru olan ozmosla (geçirgenlik) alakalı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

endosmometerendosmoticendosmozendosalpenjitendosalpenjiyozendosalpenjomendosalpingitisendosarc
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın