elementary decency ne demek?

 1. Temel anlayışlılık
 2. Temel terbiye
 3. Temel davranma biçimleri
 4. Edep
 5. Adabımuaşeret

temel

 1. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
 2. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
 3. En önemli, belli başlı, ana, esas, asıl, baz
 4. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler
 5. Bir nota için kaynak alınabilecek en pes perdeli ses.
 6. (Genel anlamda) Bir şeyin üzerindetemellendiği, kurulduğu şey (bir evintemeli, bir kurumuntemeli vb.).
 7. Tinsel nitelikte bir şeyin varsaydığı ve kendisine dayandığı ilke. (Ma tematiğintemeli, hukukuntemeli, eğitimintemeli, ahlâkıntemeli vb. Ahlâkıntemeli, bir ahlâk öğretisinde, ahlaksal doğruların kendisinden çıkarıldığı ilkedir; (ör. Epikuros'un ahlâk felsefesinde bu ilke haz'dır).
 8. Bütün bir bilgiler bağlamının kendisinden çıkarılabildiği en genel ve en yalın önerme; en genel önermelerden ve en genel düşüncelerden kurulmuş bir dizge. (Ör. Tümevarımıntemeli, kendisinden biçimsel olarak olaylardan yasalara geçme hakkının çıkarılabileceği bir ilkedir.)
 9. Bir şeyin gelişimi için ilk ögeler.
 10. En önemli, belli başlı, ana, esas.

elementary body

 1. Temel cisimcik

elementary charge

 1. Elemanter yük

decency

 1. Terbiye, edep, nezaket
 2. Ilımlılık, itidal
 3. Kanunlara uyma
 4. İffet, namus
 5. Bu şekilde yapılan herhangi bir iş veya davranış.
 6. Anlayışlılık, uygunluk

Türetilmiş Kelimeler (bis)

elementary bodyelementary chargeelementary educationelementary education program for adultselementary eventelementaryelementary hebrewelementary idaeelementary ideaelementary insuranceelementarilyelementarinesselementalelemental analysiselemental ruhelementallydecencydecendecennarydecenniaddecennialdeceadeceasedeceaseddeceased persondececandecdecadecacdecacanthdecace
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın