eksanguino plazma terapi ne demek?

 1. Alınan kanın miktarı kadar plazmanın enjeksiyonla verilmesi.
 2. (en)Exsanguino plasma therapy.

eksanguino transfüzyon

 1. Bkz eksanguinasyon
 2. Kişinin kanının alınıp, sağlam başka bir kişiyle değiştirilmesi.
 3. (en)Exsanguino transfusion.

eksanguinasyon

 1. Kişinin kanının uzaklaştırılması ve aynı miktarda masif transfüzyonla kan verilmesi durumu.
 2. (en)Exsanguination.

plazma

 1. Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı.
 2. Elektrik yükü yansız olan gaz moleküllerinden, pozitif iyonlardan ve negatif elektronlardan oluşan akışkan.
 3. Bk. sık üşer
 4. Bk. sık-üşer
 5. Kan sıvısı
 6. Dolaşan kan, lenf ve hemolenfin sıvı kısmı. Z.Protoplâzma, sitoplâzma.
 7. Bir elektrik boşalımında veya çok sıcak bir çekirdek işlemi içinde iyonlar, atomlar ve elektronların oluşturduğu iletken bir gaz ortamı.
 8. Dolaşan kanın birçok organik, inorganik ve iyon taşınmasında rol alan sıvı kısmı, vücut dışına alınan pıhtılaşması önlenmiş biçimli elemanları çöktürülmüş olan kanın sıvı kısmı, kan plazması.
 9. Lenfin sıvı kısmı.
 10. Merhem hazırlamada kullanılan bir nişasta gliseriti.

terapi

 1. Bir hastalığı yenecek etkenleri ve bu etkenlerin kullanılma yöntemlerini bularak hastanın sıkıntılarını giderme, iyi etme işi, sağaltım.
 2. Sağaltım
 3. Tedavi.
 4. (en)Therapy tedavi.
 5. (en)Sağaltım.
 6. (en)Iyileştirme.
 7. (en)Therapy.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eksanguino transfüzyoneksanguinasyoneksanguinateksanieksanimasyonplazmaplazma amino asit oranıplazma bozulumuplazma hücre tümörüplazma hücreli gingivitis farengitisplazma hücreli pododermatitisplazma hücresiplazma ile ilgiliplazma kimyasıplazma proteiniplazaplaziplaplacabilityplacableplacardplacard to
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın