seçmecilik ne demek?

 1. Kurulmuş olan dizgelerden değişik düşünceleri seçip alma ve kendi öğretisinde birleştirme yöntemi ve bu yöntemle çalışan filozofların öğretisi, eklektizm.
 2. Yararlılık, sempatiklik, bilişsel ve duyusal farklılıklar vb. nedenlerden dolayı hayvanları kendi içlerinde sınıflandırmaya tabi tutma anlamına gelen bir çeşit basit türcülük.
 3. Birbirlerine karşıt olan türlü öğretilerden seçilen düşüncelerden yararlanarak tek ve uyumlu bir inanç ya da düşünme dizgesi oluşturmaya çalışan felsefe görüşü.
 4. (en)Eclectisism.
 5. (en)Eclecticism.

seçmeci

 1. Seçmeciliğe ilişkin, eklektik.
 2. Seçmecilik yanlısı olan filozof, görüş vb.
 3. (Yun. eklektikos < eklegein = seçmek) 1- Kurulmuş olan dizgelerden değişik düşünceleri seçip alan ve bunları birleştirerek kendi öğretisi durumuna getiren (yöntem, düşünce, filozof). 2- Bir öğreti ya da dizge kurmak istemeyip, ortalıkta olan düşünceler dağarcığından kendilerine uygun gelen bir bu, bir şu düşünceyi alarak benimseyen.Dgr.: Yun. eklektikos, eklegein
 4. (en)Eclectic.

seçmeci usavurma

 1. Birbirlerine karşıt iki ya da daha çok yöntem, öğreti ya da kuram ile ilgili düşünce ya da görüşlerden seçilen öğelere dayanan usavurma.
 2. (en)Eclectic reasoning.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

seçmeciseçmeci usavurmaseçmeci uslamlamaseçmeci yöntemseçmece
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın