efkar dağıtmak ne demek?

 1. Sıkıntıyı gidermek, üzüntüden uzaklaşmak.
 2. (en)To drown one's sorrows.

efkar

 1. Düşünceler, fikirler.
 2. Düşünceler, fikirler.
 3. Kamuoyu, efkârıumumiye
 4. Tasa, kaygı.
 5. Düşünceler.
 6. Tasa, kaygı, kuruntu, üzüntü.
 7. 1. düşüncel 2. iç sıkıntısı, kaygı.
 8. Pek fakir, çok fakir.
 9. (Fikir. C.) Fikirler. Düşünceler. (Osmanlıca'da yazılışı: efkâr)
 10. (en)Gedanken.

efkar basmak

 1. Tasalanmak, kaygılanmak.
 2. (en)To have the blues.

dağıtmak

 1. Toplu durumda bulunanları birbirinden uzaklaştırmak veya ayırmak
 2. Belli bir orana göre bölüştürmek, pay etmek, tevzi etmek
 3. Herhangi bir şeyi ayrı ayrı kimselere vermek.
 4. Bir şeyin veya bir yerin düzenini bozmak.
 5. Güçlü bir vuruşla büyük bir zarara yol açmak.
 6. İletmek, ulaştırmak
 7. Bir topluluğun varlığına son vermek, feshetmek.
 8. Kurulu bir düzeni bozmak.
 9. (en)Rough up.
 10. (en)Dispatch.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

efkarefkar basmakefkar etmekefkarı aliyeefkarı ammeefkarı fukaraefkarı saibeefkarı umumiyeefkarıumumiyeEfkaristiyaefkamefkdağıtmakdağıtmadağıtma fazıdağıtma zinciridağıtmamakdağıtdağıtandağıtıcıdağıtıcı aletdağıtıcı fazdağıldağılabilirdağılabilirlikdağılandağılan faz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın