efkar etmek ne demek?

 1. Efkarlanmak.

  Efkâr ettiğimiz memleketin hâlidir.

  C. S. Tarancı
 2. (en)Feel down

efkar basmak

 1. Tasalanmak, kaygılanmak.
 2. (en)To have the blues.

efkar dağıtmak

 1. Sıkıntıyı gidermek, üzüntüden uzaklaşmak.
 2. (en)To drown one's sorrows.

etmek

 1. Bir işi yapmak
 2. Bir durumu ortaya çıkarmak.
 3. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak.
 4. Bulmak, erişmek
 5. Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
 6. Herhangi bir değerde olmak
 7. Vermek.
 8. Eşit değer kazanmak.
 9. (en)Step.
 10. (en)Say.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

efkar basmakefkar dağıtmakefkarefkarı aliyeefkarı ammeefkarı fukaraefkarı saibeefkarı umumiyeefkarıumumiyeEfkaristiyaefkamefketmeketmek yapmaketmeetme bulma dünyasıetme bulursun, inleme ölürsünetme bulursun, inleye inleye ölürsünetme eyleme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın