drop and insert ne demek?

 1. İnme ve binme

inme

 1. Vücudun bir bölümünde hareket ve hissetmenin kalkması, felç, nüzul.
 2. İnmek işi.
 3. Tendovaginaların hidropsları.
 4. T. Nüzul, tenezzül.
 5. Felç.
 6. (en)Paralysis.
 7. (en)Descent.
 8. (en)Going down.
 9. (en)Stroke.
 10. (en)Ebb tide.

drop

 1. Damlamak, düşmek, bitmek, kesilmek, dalmak, tutulmak, alçalmak, yavrulamak, damlatmak, düşürmek, atmak, söylemek, bırakmak, kesmek, ilişkisini kesmek, görüşmemek, çıkarmak, söyleyememek (harf), öldürmek
 2. Damla, katre
 3. Az miktarda herhangi bir şey, bir yudum içki
 4. Damla
 5. Damlaya benzeyen herhangi bir şey damla şeklinde küpe
 6. Akide şekeri
 7. Pastil
 8. Düşme sukut
 9. Asma tiyatro perdesi, pano
 10. Düşüş uzaklığı

drop a brick

 1. Çam devirmek, pot kırmak

and

 1. Yemin içmek, yemin etmek.
 2. (İngilizce) ve, ile, de
 3. (bağlaç) ve, de, ile

insert

 1. Eklemek, girmek [bilg.]
 2. Araya eklenen şey
 3. (en)Insert.
 4. Sokmak, arasına sıkıştırmak, ortasına geçirmek.
 5. Atmak, girmek, vermek (ilan)
 6. Ortaya eklenen şey
 7. Kitap ortasına eklenen sayfalar
 8. Bir mecmua veya gazete arasına konulan ilâve.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dropdrop a brickdrop a clangerdrop a crossdrop a curtseydrop a curtsydrop a habitdrop a hintdrop a linedrop archdrogdrog bilgisidrogerdrogherdrogueandand a bitand a halfand a lot moreand alsoand b printingand b windingand connectiveand d speedand dağlarıanan abbreviated signaturean abbreviation of carabineran abbreviation of kilograman absolute must
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın