doz eşdeğer debisi ne demek?

 1. Dt zaman aralığındaki doz eşdeğeri dH'nin, dt'ye bölümü (H). (H =dH / dT) Doz eşdeğer debi birimi sievert (Sv)'dir.1 Sv. s¯1 = 100rem. s¯1 = 1 j.kg¯1. s¯1
 2. (en)Dose equivalent rate.
 3. (fr)Débit d'équivalent de dose

doz eşdeğer sınırı

 1. Vücudun tamamı ya da bir bölümü için, doz eşdeğerinin kabul edilebilir en üst düzeyi.
 2. (en)Dose equivalent limit.
 3. (fr)Limite d'équivalent de dose

doz eşdeğeri

 1. Bir numunenin maruz kaldığı gerçek ışıma dozu için, ışımanın bağıl biyolojik etkinliğini hesaba katma. ( Doz eşdeğeri rem ile ölçülür)
 2. Bir dokunun belirli bir noktasındaki soğrulmuş dozun (D) nitelik etkeninin (Q) ve diğer değiştirici etkenlerin (N) çarpımından oluşan değer (H). (H = D.Q.N) Doz eşdeğer birimi sievert (Sv)'dir. Eski birimler rem ve milirem'di. 1 Sv=100rem=1J. kg¯1
 3. (en)Dose equivalent.
 4. (fr)Équivalent de dose

eşdeğer

 1. Aynı hastalığın farklı bir türü olarak yorumlanan ve paroksismal hastalıkların nöbet aralığında gözlenen patolojik belirti
 2. Değerleri ya da işlevleri özdeş olan niceliklerin özelliği.
 3. Bkz. ekivalan, denk
 4. (en)Equivalent.
 5. (al)Äquivalent
 6. (fr)Équivalent

debi

 1. Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım.
 2. Bk. akım
 3. (en)Flow.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

doz eşdeğer sınırıdoz eşdeğeridozdoz aşımıdoz ayarlamadoz bilgisidoz bölüntüsüdoz debimetresidoz debiölçeridoz derecesidoz derecesi ölçeridodo a bunkdo a dancedo a disservicedo a double takeeşdeğereşdeğer ağırlıkeşdeğer anlameşdeğer dalga boyueşdeğer devreeşdeğer deyimlereşdeğer eklemlereşdeğer enerjieşdeğer eşitlikeşdeğer eşya
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın