docta ignorantia ne demek?

 1. Bk. bilmeme bilgisi

bilmeme bilgisi

 1. (Lat. docta ignorantia = bilgince bilgisizlik) 1-Sokrates'in "Bilmediğimi biliyorum." sözüne uygun olarak, kişinin bilmediğini kabul edip bilgiye götüren yolu araması. 2- (Casanus'ta) "Bilim yolu ile kazanılmış olan bilmeme." En yüksek varlığın, Tanrı'nın, sonsuzun kavranılamaz oluşu üzerine bilgi. Düşüncenin sınırlı olduğunu bilme.

doctor

 1. Doktor, tabip, hekim, veteriner, diş doktoru
 2. Herhangi bir bilim dalmda doktora yapmış olan kimse
 3. Makinalarda birtakım kolaylıklar sağlayan kısımlar
 4. ,dili doktorluk etmek, tedavi etmek
 5. Ilaç içmek, tedavi edilmek
 6. Tamir etmek
 7. Düzeltmek
 8. Tahrif etmek, üzerinde oynamak, değiştirmek hile karıştırmak
 9. Elden geçirmek, ıslah etmek
 10. Tedavi etmek, hadım etmek, doktorluk yapmak; onarmak; yamamak; sulandırmak; üzerinde oynama yapmak, değiştirmek

doctor blade process

 1. şerit döküm işlemi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

doctordoctor blade processdoctor of forensic medicinedoctor of internal medicinedoctor of lawdocdoc closedocadocclosedocentignorantignorant massesignorant ofignorantlyignorantnessignoranceignorance cehaletignorance of lawignorance of law does not exempt from punishmentignorance of the law is no excuseignoramus
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın