doğrultman çemberi ne demek?

 1. (en)Director circle

director

 1. İdareci, yönetici
 2. Müdürler kurulu üyesi
 3. Yönetmen
 4. Orkestra şefi
 5. Koro şefi
 6. Direktör, müdür
 7. Herhangi bir şeyi idare eden şef
 8. Yönetim kurulu üyesi

doğrultman

 1. Bir nokta veya bir çizginin hareketine yön vererek bu hareketi yöneten şey.
 2. Çizgi oluşturan noktanın veya yüzey oluşturan çizginin yönelmesi gereken doğrultuyu gösteren çizgi veya düzlem.
 3. Konik tanımında sözü geçen durgan doğru.
 4. Konik yüzey tanımında sözü geçen durgan eğri.
 5. Yuvaksal yüzey tanımında sözü geçen eğri.
 6. Devinen üretecin sürekli değdiği eğri.
 7. (en)Directrix.
 8. (fr)Directrice

doğrultman açıları

 1. (…)
 2. (en)Directional angles.
 3. (fr)Angle directeur

çember

 1. Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri.
 2. Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi.
 3. Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak.
 4. Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak.
 5. Yazma, yemeni, baş örtüsü
 6. Aşılması, çözümü güç durum.
 7. Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka.
 8. Durgan bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan düzlemdeş noktaların oluşturduğu uzambiçim.
 9. Bk. dolam
 10. Çarpma tahtasına yere koşut olarak çalkılı, üzerinde ipten ağ takılı, içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan 0.45 m. çapında demirden halka.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

doğrultmandoğrultman açılarıdoğrultmadoğrultma düzlemidoğrultma yüzeyidoğrultmaçdoğrultmakdoğrultdoğrultandoğruldoğruladoğrulamdoğrulam kuramıdoğrulamaçemberin alan formülüçemberin bazı temel elemanlarıçemberin çevre uzunluğuçemberin dörtte biriçemberin karelenmesiçemberçember açıçember atma oyunuçember boynuzuçember çevirmeçembaloçemçem basmakçeman
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın