çembalo ne demek?

Kökeni: İtalyanca (cembalo)

 1. Klavsen
 2. Telli ve klavyeli bir tür çalgı.
 3. (en)Harpsichord.

klavsen

 1. Klavyeli ve telli bir çalgı, çembalo.Orkestralarda çalınan iki yuvarlak yüzeyden oluşmuş metal vurmalı çalgı.
 2. (en)Clavichord.

çember

 1. Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri.
 2. Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi.
 3. Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak.
 4. Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak.
 5. Yazma, yemeni, baş örtüsü
 6. Aşılması, çözümü güç durum.
 7. Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka.
 8. Durgan bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan düzlemdeş noktaların oluşturduğu uzambiçim.
 9. Bk. dolam
 10. Çarpma tahtasına yere koşut olarak çalkılı, üzerinde ipten ağ takılı, içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan 0.45 m. çapında demirden halka.

çember açı

 1. Çember üzerinde alınan bir noktadan uzatılan ve çember üzerinde yay ayıran iki kirişin oluşturduğu açı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çemberçember açıçember atma oyunuçember boynuzuçember çevirmeçemçem basmakçeman
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın