dna aralığı ne demek?

  1. DNA'daki bir ya da birden fazla nükleotidin yokluğu.

dna

  1. Bk. deoksiribonükleik asit
  2. Deoksiribonükleik asit.
  3. Deoksiribonükleik asit.
  4. (en)[DNA (deoxyribonucleic acid) ] DNA, deoxyribonucleic acid, macromolecule which contains and transfers genetic characteristics in all living organisms.
  5. (en)Deoxyribonucleic acid.

DNA analizi

  1. Kimliklendirmede kullanılmak üzere DNA profili elde etmek için belirli bir DNA parçasının tekrar eden baz dizisinin tanımlanması veya tekrar eden baz dizilerinin sayısının belirlenmesi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dnaDNA analiziDNA aşısıDNA bağlayıcı proteinDNA belirteçleridna cloningdna diagnosisdna dizisiDNA erimesiDNA eşleşmesidndn binarydn diagonaldn ikiliaralığı silaralı basaçaralı basımaralı devinimaralı devinim dişlisiaralı devinim düzeneği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın