dna ne demek?

 1. Bk. deoksiribonükleik asit
 2. Deoksiribonükleik asit.
 3. Deoksiribonükleik asit.
 4. (en)[DNA (deoxyribonucleic acid) ] DNA, deoxyribonucleic acid, macromolecule which contains and transfers genetic characteristics in all living organisms.
 5. (en)Deoxyribonucleic acid.

deoksiribonükleik asit

 1. Birçok organizmanın genetik materyali olarak genellikle çift zincirli h
 2. Birçok organizmanın kalıtsal karakterlerinin tayininde rol oynayan, hücre bölündüğü zaman kendi kopyalarını yaparak oğul hücrelere geçen genetik materyal olup adenin, sitozin, guanin ve timin bazlarından biriyle nükleotitlerin oluşturdukları birbirine hidrojen bağlarıyla bağlanarak kıvrılmış iki zincirli sarmal yapı, DNA.
 3. (en)Deoxyribonucleic acid.
 4. (en)Deoxyribonucleic acid, DNA.

DNA analizi

 1. Kimliklendirmede kullanılmak üzere DNA profili elde etmek için belirli bir DNA parçasının tekrar eden baz dizisinin tanımlanması veya tekrar eden baz dizilerinin sayısının belirlenmesi.

dna aralığı

 1. DNA'daki bir ya da birden fazla nükleotidin yokluğu.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

DNA analizidna aralığıDNA aşısıDNA bağlayıcı proteinDNA belirteçleridna cloningdna diagnosisdna dizisiDNA erimesiDNA eşleşmesidndn binarydn diagonaldn ikili
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın