dissipate to ne demek?

 1. Dağıtmak
 2. Yok etmek
 3. Gidermek

dağıtmak

 1. Toplu durumda bulunanları birbirinden uzaklaştırmak veya ayırmak
 2. Belli bir orana göre bölüştürmek, pay etmek, tevzi etmek
 3. Herhangi bir şeyi ayrı ayrı kimselere vermek.
 4. Bir şeyin veya bir yerin düzenini bozmak.
 5. Güçlü bir vuruşla büyük bir zarara yol açmak.
 6. İletmek, ulaştırmak
 7. Bir topluluğun varlığına son vermek, feshetmek.
 8. Kurulu bir düzeni bozmak.
 9. (en)Rough up.
 10. (en)Dispatch.

dissipate

 1. Boşa harcamak
 2. Çarçur etmek
 3. Gidermek, yok etmek
 4. Ziyan etmek
 5. Har vurup harman savurmak
 6. Dağıtmak, yaymak
 7. İsraf etmek
 8. Dağılmak
 9. Müsrif olmak
 10. Ziyan olmak, harcanmak

dissipated

 1. Çarçur edilmiş
 2. Harcanmış
 3. Sefahat düşkünü
 4. Ayyaş
 5. Dağılmış

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dissipatedissipateddissipaterdissipatidissipationdissidencedissidentdissidentlydissimilardissimilaritytoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın