director general ne demek?

 1. Genel müdür

genel

 1. Bkz. non spesifik
 2. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.
 3. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan
 4. Bir genelleme sonucunda elde edilen.
 5. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.
 6. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).
 7. Cinsle, türle ilgili olan; bir türün, bir cinsin bütün nesnelerini içinde toplayan; bir nesne sınıfının bütün nesnelerini toplayan.
 8. Azlık, çokluk ya da bütünlüğü belirlemeden bir sınıfta birçok bireylere (ya da her biri bölünmez bir bütün kuran bir çok öbeklere) uygun düşen.
 9. Bir sınıfın bireylerinin büyük bir bölümüne uygun düşen. "Genellikle", "genel olarak" deyimleri günlük dilde de bu anlamda kullanılır. Genellikle dendiğinde kuraldışına yer var demektir. Bu anlamda genel hem tümele hem kuraldışına karşıttır.
 10. Bk. evrensel

director circle

 1. Doğrultman çemberi

director id

 1. Yönetmen no

general

 1. Tümü ilgilendiren, genel, yaygın
 2. Kara ve hava kuvvetlerinde albaylıktan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad.
 3. (en)Search index used by Item Lookup; the General index seems to contain all fields.
 4. (en)Main Page About Inspiritive People Company Policies.
 5. (en)Formatting that aligns numbers on the right side of a cell, aligns text on the left side, indicates negative numbers with a minus sign on the left side of a number, and displays as many digits in a number as a cell's width allows.
 6. (en)Chapter : annual meeting of the heads of all abbeys.
 7. (en)The public; the people; the vulgar.
 8. (en)Fact about the whole ; 'he discussed the general but neglected the particular' a general officer of the highest rank the head of a religious order or congregation command as a general; 'We are generaled by an incompetent!' prevailing among and common to the general public; 'the general discontent' not specialized or limited to one class of things; 'general studies'; 'general knowledge' applying to all or most members of a category or group; 'the general public'; 'general assistance'; 'a general rule'; 'in general terms'; 'comprehensible to the general reader' of national scope; 'a general election' affecting the entire body; 'a general anesthetic'; 'general symptoms' somewhat indefinite; 'bearing a general resemblance to the original'; 'a general description of the merchandise'.
 9. (en)Pasha.
 10. (en)General officer of the highest rank.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

director circledirector iddirector of musicdirector of nursingdirector of primary educationdirectordirector of public instructiondirector of public prosecutionsdirectoratedirectorialdirectdirect 3ddirect accessdirect access devicesdirect access processinggeneralgeneral abilitygeneral acceptancegeneral access denied errorgeneral accountantgeneral accountinggeneral accountsgeneral additive rulegeneral administrative expensesgeneral administratorgeneragenegene amdahlgene cloninggene clustergene complex
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın