dinsel gözdeğme sağaltımı ne demek?

 1. Göz değdiğine inanılan hastanın başucunda dua okuma, yastığının altına Kuran koyma yada hastaya dualı su içirme gibi sağaltma türlerinden her biri. bk. gözdeğmesinden korunma, krş. gözdeğme sağaltımı, ilaçla gözdeğmesi sağaltımı.
 2. (en)Religious treatment of the evil eye.
 3. (fr)Traitement religieux de mauvais oeil

dinsel

 1. Dinî.
 2. (en)Religious.
 3. (en)Sacred.
 4. (en)Solemn.
 5. (en)Spiritual.
 6. (en)Ecclesiastical.

dinsel devrim

 1. XVI. yüzyılda protestan kilisesinin kurulması ile sonuçlanan büyükdinsel devrime verilen ad.
 2. (en)Reformation.
 3. (fr)Réforme, réformation

gözdeğme

 1. Kötü niyet ve etkin bakışlı, toplumuna göre mavi gözlü, sarı saçlı ya da kara gözlü, kara saçlı kişilerin, isteyerek ya da istemeyerek baktıkları, övdükleri, dokundukları canlıların, özellikle çocuk ve hayvanların, hastalanacakları, sakatlanacakları, yoksullaşacakları hatta ölebilecekleri; nesnelerin ise kırılacakları, yanacakları, yıkılacakları ya da yokolabilecekleri biçimindeki çok yaygın halk inanışı, bk.gözdeğmesinden korunma,gözdeğme sağaltımı, krş. muska.
 2. (en)Evil eye.
 3. (fr)Mauvais oeil

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dinseldinsel devrimdinsel dilekdinsel duygulara aykırı imlerdinsel filmdinsel görevleri satın almadinsel görevleri satmadinsel gözdeğmelikdinsel kadın topluluğu üyesidinsel konularda tarafsızlıkdinsdindin adamıdin adamı cüppesidin adamlığıdin aleyhtarlığıgözdeğmegözdeğme sağaltımıgözdeğmelikgözdeğmesinden korunmagözdegözde çocukgözdegül
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın