gözdeğmelik ne demek?

  1. Halkın, kendisinde gözdeğmesine karşı doğal koruma gücü bulunduğuna ya da bir dizi işlemle bu gücü kazandığına inandığı nesneleri bir araya getirerek değişik biçimlerde kullandığı geleneksel koruma aracı. bk. yapımsalgözdeğmelik, bitkiselgözdeğmelik, dinselgözdeğmelik, büyülügözdeğmelik. krş. muska, tapıncak.
  2. (en)Amulet against evil eye.
  3. (fr)Amulette contre mauvais oeil

gözdeğme

  1. Kötü niyet ve etkin bakışlı, toplumuna göre mavi gözlü, sarı saçlı ya da kara gözlü, kara saçlı kişilerin, isteyerek ya da istemeyerek baktıkları, övdükleri, dokundukları canlıların, özellikle çocuk ve hayvanların, hastalanacakları, sakatlanacakları, yoksullaşacakları hatta ölebilecekleri; nesnelerin ise kırılacakları, yanacakları, yıkılacakları ya da yokolabilecekleri biçimindeki çok yaygın halk inanışı, bk.gözdeğmesinden korunma,gözdeğme sağaltımı, krş. muska.
  2. (en)Evil eye.
  3. (fr)Mauvais oeil

gözdeğme sağaltımı

  1. Gözdeğmeye uğrayan kişiyi sağaltmak amacıyla başvurulan uygulamaların tümü. bk. büyülügözdeğme sağaltımı, dinselgözdeğme sağaltımı, ilaçlagözdeğme sağaltımı.
  2. (en)Treatment of the evil eye.
  3. (fr)Traitement mauvais oeil

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gözdeğmegözdeğme sağaltımıgözdeğmesinden korunmagözdegözde çocukgözdegül
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın