dik bakışlı ne demek?

 1. Sert bakışlı

sert

 1. Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı.
 2. Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen
 3. Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, yumuşak karşıtı.
 4. Güçlü kuvvetli
 5. Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
 6. Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan
 7. Gönül kırıcı, katı, ters
 8. Hırçın, öfkeli, hiddetli, gönül kırıcı
 9. Aşağı getirmek.
 10. Sertlik özelliği gösteren.

dik bakış

 1. (en)Gaze

dik

 1. Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
 2. Eğimi dike yakın olan
 3. Yatık durmayan, sert.
 4. Sert, kalın, tok (ses)
 5. Sert (bakış).
 6. Ters, aksi (söz).
 7. Kaba, yersiz (davranış)
 8. Birbirine dikey olan doğrulardan oluşmuş.
 9. Bk.dikme.
 10. Yatay bir düzleme göre yerçekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dik bakışdikdik açıdik açılıdik alasıdik ark izdik başlıdik başlılıkdik başlılık etmekdik biçmedidi tor s iyondiadia filmdia gösterili konferansbakışları ile altetmekbakışları ile utandırmakbakışlarıyla utandırmakbakışbakış açısıbakış açısı yakalabakış atmakbakış boşluğu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın