dik başlılık etmek ne demek?

 1. Karşı koymak, direnmek, söyleneni yapmamak.

dik başlılık

 1. Dikbaşlı olma
 2. (en)Intractability, headiness, refractoriness.

dik

 1. Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
 2. Eğimi dike yakın olan
 3. Yatık durmayan, sert.
 4. Sert, kalın, tok (ses)
 5. Sert (bakış).
 6. Ters, aksi (söz).
 7. Kaba, yersiz (davranış)
 8. Birbirine dikey olan doğrulardan oluşmuş.
 9. Bk.dikme.
 10. Yatay bir düzleme göre yerçekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan.

etmek

 1. Bir işi yapmak
 2. Bir durumu ortaya çıkarmak.
 3. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak.
 4. Bulmak, erişmek
 5. Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
 6. Herhangi bir değerde olmak
 7. Vermek.
 8. Eşit değer kazanmak.
 9. (en)Step.
 10. (en)Say.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dik başlılıkdikdik açıdik açılıdik alasıdik ark izdik bakışdik bakışlıdik başlıdik biçmedidi tor s iyondiadia filmdia gösterili konferansbaşlıbaşlı başınabaşlı gemibaşlı göğüsbaşlıbaşına
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın