devri bütçe teorisi ne demek?

 1. Bk. dönüşül ödeneklik kuramı

dönüşül ödeneklik kuramı

 1. Ödenekliğin denk olması genellikle kabul edilmekle birlikte olağanüstü ekonomik durumların oluşturduğu belirli ödenekler dışında ve üstünde harcama yapılmasını bu yönde alınacak birtakım önlemleri birlikte öngören kuram.
 2. (en)Cyclical budgeting theory.
 3. (fr)Théorie de cyclique de budget

devri

 1. Bkz. periyodik
 2. Devirli.
 3. Devirle ilgili.
 4. Bk. çevril
 5. Düzenli aralıklarla oluşan
 6. Bk. dönemsel
 7. (en)Periodic, occurring at regular intervals, recurrent; cyclic; seasonal, periodical.

devri akım

 1. Bk. dairesel akım

bütçe

 1. Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü
 2. Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya karar.
 3. Devletin gelecek dönem içinde elde edeceği gelirlerle, yapacağı giderleri bir arada gösteren belge. krş. genelbütçe, konsolidebütçe, mahalli idarelerbütçesi, katmabütçe
 4. İşletmelerin gelecekte belirli bir dönemde gerçekleşmesini öngördükleri gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren cetvel.
 5. Hanehalkının gelir ve harcamaları. krş. tüketicibütçesi
 6. Bk. ödeneklik
 7. Bk. geçinge
 8. Fr. Devletin veya diğer kuruluşların yıllık gelir ve giderlerini (sarfiyat ve varidatlarını) gösteren ve bunlarla ilgili harcamaları tayin eden hesap işleri.
 9. (en)Budget.
 10. (en)Supply.

teorisi

 1. (en)Theory, speculation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

devridevri akımdevri alemdevri ayarlanabilen motordevri batıldevri bütçedevri dilaradevri ebvabdevri felekdevri hareketlerdevrdevr i batıldevr i devonıdevr i fetretdevr i ictimabütçebütçe açığıbütçe açığı finansmanıbütçe avansıbütçe başarım denetimibütçe birliğibütçe çarpanıbütçe çoğaltanıbütçe denetimibütçe dengesibütbütadienbütanbütan gazıbütanoik asit
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın