devr i batıl ne demek?

 1. Bk. kısır döngü

kısır döngü

 1. Bir önermeyi ikinci bir önerme ile, bunu da birincisiyle tanıtlama, fasit daire, kapsayıcı karşıtı.
 2. Aynı olumsuz sonucu veren, çözüm getirmeyen durumların tekrarlanması, sürdürülmesi
 3. Ancak A ile tanıtlanabilen ya da tanımlanabilen B ile yeniden A yı tanıtlamaya ya da tanımlamaya girişme biçimindeki mantıksal yanılgı. (Ör. A doğru söylüyor, çünkü doğru sözlüdür; A doğru sözlüdür, çünkü doğru söylüyor.)
 4. (en)Vicious circle.
 5. (fr)Circle vicieux
 6. (la)Circulus vitiosus

devr i devonı

 1. Bk. devon dönemi

devr i fetret

 1. Bk. erksiz dönem

i

 1. Tikel olumlu önermenin simgesi.
 2. Optikçe inaktifliği göstermek için simge.
 3. Iso- için simge.
 4. Van't Hoff faktörü. (II)
 5. (en)Ninth letter of the English alphabet.
 6. Bir (romen)
 7. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi
 8. I harfi şeklinde herhangi bir şey
 9. Romen rakamlannda bir sayısı.
 10. Fusel oil bazı içkiler yapı Iırken meydana gelen bir çeşit karışık ve za rarlı alkol

batıl

 1. Doğru ve haklı olmayan.
 2. Çürük, temelsiz, asılsız.
 3. Geçersiz
 4. Asılsız.
 5. Çürük. ~ muâmele: çürük işlem.
 6. Hakikatsız, hurafe. Hak ve doğru olmayan, yalan. Şartlarını yapmamakla kabul olmayan ibadet ve muamele. Mesela: Bir özür bulunmaksızın taharetsiz kılınan namaz gibi. (Bak: Fasid)(Bir bayram akşamı, gökte ay ve hilali arıyanlar içinde, ihtiyar bir zat da bulunur. Bu zat, gökteki hilali görmek için bütün kasıd ve dikkatiyle nazarını göğe tevcih edip, hilali araştırmakla meşgul iken, gözünün kirpiklerinden uzanan ve gözünün hadakası üzerine eğilen beyaz bir kıl, nasılsa gözüne ilişir. O zat, derhal : "Hilali gördüm."der, "İşte bu gördüğüm aydır." diye hükmeder.İşte sathi ve dikkatsiz nazarlar bu gibi hatalara düştükleri gibi, yüksek bir cevhere ve mükerrem bir mahiyete malik olan insan, kasdı ve dikkati ile daima hak ve hakikatı ararken, bazan sathi ve dikkatsiz bir nazarla batıla bakar. O batıl da; ihtiyarsız, talebsiz, davetsiz fikrine gelir. Fikri de, çar naçar alır saklar; yavaş yavaş kabul ve tasdikine mazhar olur. Fakat onun o batılı kabul ve tasdiki, bütün hikmetlerin mercii olan nizam-ı alemden gaflet etmesinden ve madde ile hareketinin ezeliyete zıd olduğuna körlük gösterdiğinden ileri gelmiştir ki, şu garip nakışları ve acib san'at eserlerini esbab-ı camideye isnad etmek mecburiyetiyle o dalaletlere düşmüşlerdir. İ.İ.)
 7. (en)Superstitious.
 8. (en)Unreasoningwesterner.
 9. (en)Occidental.
 10. (en)Unreasoning.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

devr i devonıdevr i fetretdevr i ictimadevr i incimaddevr i kamberidevrdevr i liasidevr i meşrutiyetdevr i nabazandevr i tebaşırıdevdev adam hastalığıdev adımdev adımlarıyla ilerlemekdev adımlarla ilerlemekii 0i accepti adore youi agreei agree thati am a bankeri am a housewifei am a lesbiani am a managerababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın