deve balığı ne demek?

  1. İskender balığı.
  2. (la)Alectis alexandrinus

iskender

  1. İnsanları koruyan.
  2. M.Ö. 356-323 yıllan arasında yaşayan ve 20 yaşında hükümdar olan Makedonya Kralı, Aristo'dan ders almıştır. Yunanistan, İran, Anadolu, Suriye, Mısır, Hindistan'ı istila eden hükümdara, büyük iskender lakabı takılmıştır. 33 yaşında ölmüştür
  3. İskender-i Rumi de denir. Bundan başka ismi geçen bir de İskender-i Zülkarneyn vardır.

deve

  1. Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan (Camelus).
  2. (en)Ship of the desert.
  3. (en)Camel.
  4. (en)Deaf.

deve bir akçeye

  1. Olanak olmadığında bir şey ucuz da olsa alınamadığı halde, parasal durum uygun olduğunda pahalı da olsa alınır.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

devedeve bir akçeyedeve bir akçeye, deve bin akçeyedeve boynudeve boynu borudeve boynuz ararken kulaktan olmuşdeve büyüktür amma beşini bir eşek yederdeve çiçeğideve dikenideve dişidevdev adam hastalığıdev adımdev adımlarıyla ilerlemekdev adımlarla ilerlemekbalığı çokbalığa aitbalığa çıkmakbalığa gittibalıbalı olan bal yemez mibalı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yerbalıbaş
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın