iskender ne demek?

  1. M.Ö. 356-323 yıllan arasında yaşayan ve 20 yaşında hükümdar olan Makedonya Kralı, Aristo'dan ders almıştır. Yunanistan, İran, Anadolu, Suriye, Mısır, Hindistan'ı istila eden hükümdara, büyük iskender lakabı takılmıştır. 33 yaşında ölmüştür
  2. İskender-i Rumi de denir. Bundan başka ismi geçen bir de İskender-i Zülkarneyn vardır.
  3. İnsanları koruyan.

iskender balığı

  1. Kemikli balıklardan, istavritler (Carangidae) familyasından, boyları 80 cm olabilen, anal yüzgecin ilk ışını uzun, gövde köşeli gibi vücut yanlardan basık, Ege Denizi ve Akdeniz'de dağılım gösteren bir tür, deve balığı.
  2. (la)Alectis alexandrinus

iskendan

  1. Kilit.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

iskender balığıiskendaniskeniskenceiskence ederekiskeleiskele alabandaiskele alabanda etmekiskele almakiskele babası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın