dem tutmak ne demek?

 1. Bir çalgıya başka bir çalgı ya da sesle eşlik etmek.

  Dinî seslere şarkı, çalgı sesleri cevap verir, onlara âdeta dem tutardı.

  A. Ş. Hisar

dem çekmek

 1. (kuşlar) uzun ve güzel ezgiler çıkarmak.
 2. Içki içmek, demlenmek.
 3. (en)To drink, to booze.

dem dökmek

 1. (kadınlar) Adet döneminde çok kan yitirmek.

tutmak

 1. Elde bulundurmak, ele almak
 2. Ele geçirmek, yakalamak
 3. Avlamak
 4. Yanında bulundurmak, alıkoymak.
 5. Hürriyetinden yoksun bırakıp bir yere kapamak, tevkif etmek
 6. Kaplamak
 7. Kırağı, çiğ veya kar bir yüzeyde görünür durumda olmak, kalmak
 8. Denetimi ve yetkisi altına almak.
 9. (en)Hold up.
 10. (en)Get hold of.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dem çekmekdem dökmekdem sürmekdem vurmakdemdemademademdemagnetisedemagnetizationdemagnetizedede aeratede aerationde angelis methodDe angelis yöntemitutmaktutmatutma akımıtutma aletitutma anodututma deneyituttut kelin perçemindentut tuttutacaktutaç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın