decidable theory ne demek?

  1. Saptanır kuram

decidable formal system

  1. Saptanır biçimsel dizge

decidable logical system

  1. Saptanır mantıksal dizge

theory

  1. Teori
  2. Kuram
  3. Nazariye

Türetilmiş Kelimeler (bis)

decidable formal systemdecidable logical systemdecidable sentencedecidable setdecidabletheorytheory basedtheory extensiontheory kuramtheory oftheory of absolute advantagestheory of actiontheory of cellular patologytheory of comparative advantagestheory of continental drifttheorbotheoremtheorem of sinestheorem of tangentstheorem of the cosine
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın