decidable logical system ne demek?

 1. Saptanır mantıksal dizge

decidable

 1. Kararlaştırılabilir
 2. Sonuca varılabilir
 3. Karar verilebilir

decidable formal system

 1. Saptanır biçimsel dizge

logical

 1. Mantıksal, tutarlı
 2. Jeolojiye ait
 3. Mantıki, mantıka ait
 4. Makul
 5. Uygun
 6. Mantıklı, esemeli

system

 1. Ağ, şebeke
 2. Bütün kainat
 3. Kural, kaide, yol
 4. Katman, vücut, yapı
 5. Sistem
 6. Usul, düzen, nizam
 7. Yöntem
 8. İntizam, alem, evren

Türetilmiş Kelimeler (bis)

decidabledecidable formal systemdecidable sentencedecidable setdecidable theorylogicallogical accentlogical argumentlogical axiomlogical comparisonlogical connectionlogical connectivelogical consequencelogical constantlogical data designlogiclogic boardlogic bomblogic cardlogic circuit
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın