logical comparison ne demek?

 1. Mantıksal karşılaştırma

mantıksal

 1. Mantıklı
 2. Verilerin bilgisayar veya fiziksel bellek tipine bağlı olmayan özellikleri.
 3. (en)Reasonable.
 4. (en)Logical.

logical

 1. Mantıksal, tutarlı
 2. Jeolojiye ait
 3. Mantıki, mantıka ait
 4. Makul
 5. Uygun
 6. Mantıklı, esemeli

logical accent

 1. Belirtme vurgusu

comparison

 1. Üstünlük derecesini gösterme
 2. Kıyaslama, kıyas
 3. Karşılaştırma, mukayese
 4. Münasebet, ilişki, nispet, benzerlik
 5. Benzerlik, benzetme, teşbih
 6. Gram sıfat veya zarflara üstünlük veya enüstünltk derecesini katan çekim şekli

Türetilmiş Kelimeler (bis)

logicallogical accentlogical argumentlogical axiomlogical connectionlogical connectivelogical consequencelogical constantlogical data designlogical data elementlogiclogic boardlogic bomblogic cardlogic circuitcomparisoncomparison axiomcomparison bridgecomparison lampcomparison measurementcomparison propertycomparison starcomparison testcomparison tubescomparisioncomparingcomparing elementcomparabilitycomparability argumentcomparability over timecomparablecomparable interim period
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın