deaf and dumb ne demek?

 1. Sağır ve dilsiz.

sağır

 1. İşitme duyusundan yoksun, işitmeyen (kimse).
 2. Ses geçirmeyen.
 3. Isıyı az veren, geç ısınan.
 4. Vurulduğu zaman ses vermeyen.
 5. İçi görülmeyen, donuk (cam).
 6. Bütün düzeltmelere karşın işitme yitimi 70 desibelden daha çok olan, eğitim-öğretim çalışmalarında işitme gücünden yararlanamayan (kimse).
 7. (en)Deaf.
 8. (en)Muted.
 9. (en)As deaf as a doorpost.
 10. (en)Giving no sound.

deaf and dumb association

 1. SağŸırlar ve Dilsizler BirliğŸi, bir konuşŸamayan ve/veya duyamayan insanlar kuruluşŸu

deaf and dumb language

 1. Sağır ve dilsiz dili, işaret dili, sağır ve dilsiz insanlar tarafından kullanılan el işaretleri dili
 2. Sağır ve dilsizlere özgü dil

and

 1. Yemin içmek, yemin etmek.
 2. (İngilizce) ve, ile, de
 3. (bağlaç) ve, de, ile

dumb

 1. Dilsiz
 2. Dili tutulmuş sessiz konuşmayan
 3. Konuşmadan yapılan, pandomim şeklinde, mimikle ifade edilen
 4. Sersem kafasız, budala
 5. Sessiz, aptal

Türetilmiş Kelimeler (bis)

deaf and dumb associationdeaf and dumb languagedeaf and dumb persondeaf aiddeaf as a doorpostdeafdeaf as a postdeaf as a stonedeaf as an adderdeaf dumbdeadeaccessiondeacidificationdeacidifydeaconandand a bitand a halfand a lot moreand alsoand b printingand b windingand connectiveand d speedand dağlarıanan abbreviated signaturean abbreviation of carabineran abbreviation of kilograman absolute must
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın