değilleme eklemi ne demek?

 1. Doğru bir önermeden yanlış bir önermeyi, yanlış bir önermeden de doğru bir önermeyi oluşturan doğrusal birli eklem. ||değilleme eklemi (…)
 2. (en)Negation.
 3. (fr)Négation

değilleme önermesi

 1. Anaeklemi değilleme olan bileşik önerme: (…)
 2. (en)Negation.
 3. (fr)Négation

değilleme

 1. Mantıksal bir yargıda yüklemin özneye olan olumsuz bağlantısı; önermede yüklemin olumsuz olarak konması. Karşıtı bk. evetleme
 2. (en)Negation.
 3. (al)Negation
 4. (fr)Negation
 5. (la)Negatio

eklem

 1. Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal.
 2. İki nesnenin birleştiği yer.
 3. İskelet sistemini oluşturan, iki yada daha fazla kemiğin birbirne eklendiği kısım.
 4. Oynak
 5. İskelet sistemini oluşturan kemikler arasındaki işlevsel bağlantıyı sağlayan ögeler, artikulasyo.
 6. (en)Articulatio.
 7. (en)Connective.
 8. (en)Articulation.
 9. (en)Arthrosis.
 10. (en)Knuckle.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

değilleme önermesideğillemedeğillemeli geçişli bağıntıdeğillemeli ikil önerme kalıplarıdeğilleyicideğildeğil mi kieklemeklem ağrılı ateşli bulaşıcı hastalıkeklem ampütasyonueklem ayçasıeklem ayçası kireçlenmesiekleekle okueklefeklektikeklektik metodeklekl ü şürbeklampsieklampsizmeklamptik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın