damar çentiği ne demek?

 1. Etçil hariç diğer türlerde, alt çene kemiğinin ramusuyla korpusunun sınırında ve ventral kenarında bulunan ve atgillerle büyük geviş getirenlerde nabız almaya yarayan çentik, insisura vazorum fasyalium.
 2. Etçil hariç diğer türlerde, alt çene kemiğinin ramusuyla korpusunun sınırında ve ventral kenarında bulunan ve atgillerle büyük geviş getirenlerde nabız almaya yarayan çentik, insisura vazorum fasyalium.
 3. (en)Incisura vasorum facialium.
 4. (la)Incisura vasorum facialium

damar

 1. Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
 2. Mermerde, bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi.
 3. Başka türden katmanların arasında bulunan sıvı, maden veya mineral katmanı.
 4. Soy, yaradılış.
 5. Huy, mizaç.
 6. İçinde ongun besi suyunun dolaştığı odunsu dokudan boru.
 7. Böceklerde kanat zarını dik tutmaya yarayan organ.
 8. Kesildiği ağacın yaş halkalarının işlenmiş kerestenin üzerinde oluşturduğu ve seviyesi için belirleyici olan hatlar.
 9. İçinde kan ve lenf gibi sıvıların dolaştığı ve gelişmiş duvarları bulunan kanallar.
 10. Böceklerin kanatlarında bulunan trakea sisteminin ince uzantıları.

damar ağı

 1. (en)Veining.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

damardamar ağıdamar aktarmadamar ameliyatıdamar benidamar bilimidamar büzücüdamar damardamar daraltıcıdamar dokudamadama benzer şeydama benzeri bir oyundama çıkmakdama damaçentikçentik açmaçentik açmakçentik atmakçentik koyakçente
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın