dalavereci kişi ne demek?

 1. (en)Designer.

dalavereci

 1. Çıkarı için hileye başvuran kimse, aferist.
 2. (en)Cheat.
 3. (en)Crafty.
 4. (en)Trickster.
 5. (en)Intriguer.
 6. (en)Artful.
 7. (en)Jesuitical.
 8. (en)Manipulatory.

dalaverecilik

 1. Dalavereci olma durumu.
 2. (en)Roguery.

kişi

 1. İnsan, kimse, şahıs
 2. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.
 3. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
 4. Eş, koca
 5. Erkek.
 6. Çekimli eylemlerde ve adıllarda, konuşan, dinleyen, hakkında konuşulan: Geldim (geldi-m) , ben (1.kişi tekil) ; gel, geldin (geldi-n) , sen (2.kişi tekil) ; gelsin (gel-sin) , geldi, o (3.kişi tekil) ; geldik (geldi-k) , gelelim (gel-e-lim) , biz (I.kişi çoğul) ; gelin (gel-in) , geliniz (gel-in-iz) , siz (2.kişi çoğul) ; gelsinler (gel-sin-ler) , geldiler (geldi-ler) , onlar (3.kişi çoğul) vb.
 7. Kimse, insan.
 8. Sahip.
 9. Koca, eş.
 10. (en)Person.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dalaverecidalaverecilikdalaveredalavere ile kandırmakdalavere veya hile yapmakdalavere yapmakkişikişi adıkişi adılıkişi ağzıkişi arkadaşından bellidirkişi başıkişi başınakişi başına düşenkişi başına düşen gelirkişi başına düşen paykişkişafkişahkişelemek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın