dair olmak ne demek?

 1. (en)Pertain.

dair

 1. Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
 2. Devreden. Dolaşan. Dönen. Bir şeyin etrafını kuşatan.
 3. (en)Relating to.
 4. (en)About.
 5. (en)Regarding.
 6. (en)Concerning.
 7. (en)Respecting.
 8. (en)As regards.
 9. (en)Touching.
 10. (en)Anent.

daire

 1. Bir yapının konut olarak kullanılan bölümlerinden her biri, kat
 2. Belirli devlet işlerini çevirmekle görevli kuruluşlardan her biri
 3. Bu kuruluşların içinde çalıştıkları yapı.
 4. Bir yapı veya gemide belli bir işe ayrılmış bölüm
 5. Soyut kavramlarda belli sınır, ölçü.
 6. Bir çemberin içinde kalan düzlem parçası.
 7. Saz takımında usul vurmaya yarayan tef.
 8. Bk. bölüm (orun)
 9. Bk. katkonut
 10. Resmi hükümet makamlarından her biri.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dairdairedaire biçimindedaire biçiminde odadaire biçimli penceredaire çevresidaire dilimidaire diyagramıdaire i husufdaire i kutb i cenubıdaidaibdaibeyndaikin daikokutenolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın