dışa akımlı iz ne demek?

 1. Bozulmamış kement kollarının serçe parmak tarafına gittiği eğimli iz, ulnar iz.

dışa akışlı bölge

 1. Sularını genel taban düzeyi olan denizlere kolayca ulaştıran bölge.
 2. (en)Area of external drainage.
 3. (fr)Zone exoréique

dışa açık büyüme

 1. Dışsatım ve diğer kaynaklardan döviz gelirlerinin artırılması, ekonomide devlet müdahalesinin enaza indirilmesi, mal, üretim faktörleri ve döviz piyasalarında piyasa mekanizmasını egemen kılınması ve ekonominin dünya ekonomisiyle bütünleştirilmesi yönündeki çabaları içeren büyüme politikası.
 2. (en)Outward-oriented growth.

iz

 1. Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare
 2. Bir şeyin dokunmasıyla geride kalan belirti
 3. Bir olay veya bir durumdan geride kalan belirti, ipucu, emare.
 4. Bir olay, bir durum veya yaşayıştan geride kalan belirti, eser.
 5. Bir düzlemin başka bir düzlemle veya bir doğru ile kesişmesinden doğan ara kesit.
 6. (en)Track.
 7. (en)Footprint.
 8. (en)Mark.
 9. (en)Trace.
 10. (en)Sign.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dışa akışlı bölgedışa açık büyümedışa açık büyüme modelidışa açık ekonomidışa açık sanayileşmedışa açıklık derecesidışa açıklık dizinidışa açıklık indeksidışa açıklık oranıdışa açılma indeksidışdış açıdış açı oluşturan iki siperdış açıkdış akışmaakımlı anamalakımla beslemeakımlarakımakım açıkakım antinoduakım armonikleriakım ayarlayıcıakıakı ak karası karaakı ile çıkmakakı karası geçitte belli olurakı yoğunluğu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın