dışa akışlı bölge ne demek?

 1. Sularını genel taban düzeyi olan denizlere kolayca ulaştıran bölge.
 2. (en)Area of external drainage.
 3. (fr)Zone exoréique

dışa açık büyüme

 1. Dışsatım ve diğer kaynaklardan döviz gelirlerinin artırılması, ekonomide devlet müdahalesinin enaza indirilmesi, mal, üretim faktörleri ve döviz piyasalarında piyasa mekanizmasını egemen kılınması ve ekonominin dünya ekonomisiyle bütünleştirilmesi yönündeki çabaları içeren büyüme politikası.
 2. (en)Outward-oriented growth.

dışa açık büyüme modeli

 1. Dışa açık büyümeye dayalı model.
 2. (en)Outward-oriented growth model.

bölge

 1. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
 2. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.
 3. Bir ülkenin, doğal özellikleri, nüfus yapısı, kaynakları, çıkarları açısından türdeşlik gösteren, bir bütün olarak tasarlanmasında yarar görülen bölümü.
 4. Bir kentin, bilinçli bir belgeleme yöneltisinin sonucu olarak, işleyim, tarım, konut, yönetim, tecim vb. işlevleri için, düzentasarında ayrılmış alanlardan herbiri.
 5. (en)Region, zone.
 6. (en)Area.
 7. (en)Zone.
 8. (en)Region.
 9. (en)District.
 10. (en)Division.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dışa açık büyümedışa açık büyüme modelidışa açık ekonomidışa açık sanayileşmedışa açıklık derecesidışa açıklık dizinidışa açıklık indeksidışa açıklık oranıdışa açılma indeksidışa akımlı izdışdış açıdış açı oluşturan iki siperdış açıkdış akışmaakışlı bölgeakışlı tepkirakışlı yazıakışakış aşağıakış başına doruk hızıakış birimiakış borusu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın