dışa açıklık oranı ne demek?

 1. Bir ülkenin dışalım ve dışsatım değerleri toplamının milli gelire oranı.
 2. (en)Dependence ratio of foreign trade, openness ratio of economy.

dışa açıklık derecesi

 1. Bk. dışa açıklık oranı

dışa açıklık dizini

 1. Genellikle dışalım ve dışsatım toplamından oluşan dış ticaret değerinin milli gelir içindeki payı biçiminde hesaplanan ve ülkenin dışa açıklık derecesini gösteren dizin.
 2. (en)Openness index of economy.

açıklık

 1. Açık olma durumu, aleniyet.
 2. Uzaklık, mesafe.
 3. Örtüsüz, çıplak yer.
 4. Boş ve geniş yer.
 5. Bir yerin uzaklara kadar bakılabilecek ve bakanın içinde ferahlık doğuracak durumda olması.
 6. Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu.
 7. Rengin koyu olmaması.
 8. Bir söz veya yazıda maksadın açık olması özelliği, duruluk, vuzuh.
 9. Alıcının önünde yer alan, mercekten geçerek film üzerine düşen ışık niceliğini düzenleyen delik.
 10. Yumurta kabuğundaki mikropil, kemik veya zarsı yapılardaki küçük delikler gibi herhangi biraçıklık. Foramen.

ora

 1. O yer
 2. Kıyı, kenar, çizgi, sınır.Dgr.: anat. ora
 3. (en)That place.
 4. (en)Money of account among the Anglo-Saxons, valued, in the Domesday Book, at twenty pence sterling.
 5. (en)UW Office of Regional Affairs.
 6. (en)UCLA Office of Research Administration.
 7. (en)FDA's Office of Regulatory Affairs.
 8. (en)Office of Regulatory Affairs; Branch of FDA which is responsible for district offices and therefore also controls the inspections of manufacturers.
 9. (en)Parameter file.
 10. (en)An ORA is an assessment of a customer system provided by Oracle Consulting.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dışa açıklık derecesidışa açıklık dizinidışa açıklık indeksidışa açık büyümedışa açık büyüme modelidışa açık ekonomidışa açık sanayileşmedışa açılma indeksidışa akımlı izdışa akışlı bölgedışdış açıdış açı oluşturan iki siperdış açıkdış akışmaaçıklıkaçıklık açısıaçıklık alanaçıklık bozunumuaçıklık derecesiaçıklık getirmekaçıklık ilkesiaçıklık kazanmakaçıklık oranıaçıklık politikasıaçıklığa çıkmakaçıklığa kavuşturmakaçıklaaçıklamaaçıklama belgesiaçıklama biçimlendiraçıklama bloğu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın